پیشنهاد این هفته:

پادکست Switched On بلومبرگ

بلومبرگ یک شرکت رسانه‌ای چندملیتی است که در حوزه‌های مختلفی خصوصا تکنولوژی فعالیت دارد. پادکست هفتگی این رسانه با عنوان Switched On به صورت مرتب ضبط و پخش می‌شود و روندهای فناوری از جمله آینده‌ی انرژی، حمل و نقل و پایداری را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

technology.png


تکنولوژی

technology.png


تکنولوژی

technology.png


تکنولوژی

technology.png


تکنولوژی

پادکست Switched On بلومبرگ

پادکست

پادکست Switched On بلومبرگ

پادکست

پادکست Switched On بلومبرگ

پادکست

پادکست Switched On بلومبرگ

پادکست