پیشنهاد این هفته:

پادکست Switched On بلومبرگ

بلومبرگ یک شرکت رسانه‌ای چندملیتی است که در حوزه‌های مختلفی خصوصا تکنولوژی فعالیت دارد. پادکست هفتگی این رسانه با عنوان Switched On به صورت مرتب ضبط و پخش می‌شود و روندهای فناوری از جمله آینده‌ی انرژی، حمل و نقل و پایداری را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.


تکنولوژی


تکنولوژی


تکنولوژی


تکنولوژی

پادکست Switched On بلومبرگ

پادکست

پادکست Switched On بلومبرگ

پادکست

پادکست Switched On بلومبرگ

پادکست

پادکست Switched On بلومبرگ

پادکست